Bookmark and Share
Vergleichen Sie hier die besten Anbieter von Online-Backup!

Privacy beleid onlinebackupvergleich.de

oggi vof hecht veel waarde aan uw privacy en houdt zich aan deze Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

onlinebackupvergleich.de is eigendom van oggi vof.
Burgemeester van Stamplein 298
2132 BH Hoofddorp
tel. +31 (0)23 56 25 550
fax.+31 (0)23 55 56 650
KvK no. 27255831

Middels de website onlinebackupvergleich.de verzamelen wij bepaalde gegevens. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van oggi vof. De gegevens worden gebruikt om aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden, aangevraagde diensten te kunnen leveren, u te informeren over andere producten en diensten van oggi vof en ter voldoening aan wet- en regelgeving.

Het verstrekken van de persoonsgegevens
oggi vof verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behalve als het ten behoeve is van de behandeling van aanmeldingen en aanvragen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt.

De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Geheimhouding
De medewerkers van oggi vof, oggi vof zelf en zij die in opdracht van oggi vof toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen. Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft oggi vof verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Recht van inzage en correctie
U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die oggi vof over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een brief te sturen naar:
oggi vof, Burgemeester van Stamplein 298, 2132 BH Hoofddorp.

Bezoekersgedrag
Met betrekking tot het gebruik van de websites van oggi vof, wordt bijgehouden welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door de frequentie van het bezoek te meten. Gemeten wordt het totale aantal bezoekers van een website of het totale aantal bezoekers met een gemeenschappelijke interesse voor een bepaald onderwerp op een website. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites voor u te optimaliseren. Op deze wijze kan oggi vof de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
oggi vof maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens die u op de website invoert, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt, kunt in uw browser een cookie buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wij maken tevens gebruik van Google Analytics aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website(s) te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
oggi vof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.
© 2008 - 2020 All Rights Reserved - oggi | Informationen für Anbieter | disclaimer | privacy